Krovni paneli

ROOF – C5

Krovni paneli se sastoji od 5 nabora – rebara (4 puna rebra + 1 preklopno) ili 4 nabora – rebra (3 puna rebra + 1 preklopno).

krovni panel

krovni panel


ROOF – CTB – C5

krovni panelI

krovni panelI


FIRE ROOF – C5

krovni panel

krovni panel


FIRE ROOF – C5 SOUND

krovni panel
* Kompanija zadržava pravo na izmene i poboljšanje koje smatra potrebne za svoje proizvode, bez prethodnog konsultovanja.