Zidni paneli

WALL

Zidni paneli mogu da budu u vidljivom kačenju – šraf se vidi prilikom šrafljenja;
I mogu da budu u skrivenom kačenju – gde se šraf prilikom šrafljenja skriva.

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1


SUPER WALL

Zidni paneli sa skrivenom fiksacijom

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1


FRIGO DL

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1


FIRE WALL

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1


FIRE SUPER WALL

Zidni paneli sa skrivenom fiksacijom

zidni_panel-1

zidni_panel-1

zidni_panel-1


FIRE ROOF – C5 SOUND

zidni_panel-1
* Kompanija zadržava pravo na izmene i poboljšanje koje smatra potrebne za svoje proizvode, bez prethodnog konsultovanja.